HOY : ผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรด 201 และ Thermo plastic ABS

หัวฉีดชำระพลาสติกสีดำ สายสเตนเลส 1.2 เมตร และขายึด รุ่น Hori

SKU FXHOY-H01BKS
Brand HOY
Model HORI
Material Thermo Plastic ABS
Warranty 5 ปี

หัวฉีดชำระพลาสติกสีดำ สายสเตนเลส 1.2 เมตร และขายึด รุ่น Hori

SKU:FXHOY-H01BKS

Your cart

No products in the cart.