HOY : ผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรด 201 และ Thermo plastic ABS

บานพับประตูสเตนเลส 4″x3″x2.5 มม.(ลูกปืน 4 ตลับ) แพ็ค2ชิ้น

SKU HQ448-004325
Brand HOY
Model HARDWARE
Material สเตนเลสเกรด 201
Warranty 5 ปี

บานพับประตูสเตนเลส 4″x3″x2.5 มม.(ลูกปืน 4 ตลับ) แพ็ค2ชิ้น

SKU:HQ448-004325

Your cart

No products in the cart.