ตะแกรงสเตนเลส

ตะแกรงเอนกประสงค์ แบบติดผนัง ขนาด150x460x45มม.

SKU HW701-W701B
Brand VRH
Model W701B
Material สเตนเลสเกรด 304
Warranty 99 ปี
CAD

ตะแกรงเอนกประสงค์ แบบติดผนัง ขนาด150x460x45มม.

SKU:HW701-W701B

Your cart

No products in the cart.