HOY : ผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรด 201 และ Thermo plastic ABS

ตะแกรงเอนกประสงค์ ยาว 600 มม. มีตะขอ แบบติดผนัง

SKU HWHOY-H106D7
Brand HOY
Model Wireware
Material สเตนเลสเกรด 201
Warranty 5 ปี

ตะแกรงเอนกประสงค์ ยาว 600 มม. มีตะขอ แบบติดผนัง

SKU:HWHOY-H106D7

Your cart

No products in the cart.