ตะแกรงสเตนเลส

ตะแกรงวางจาน แบบติดผนัง ขนาด 215x600x180มม.

SKU HW106-W106D7
Brand VRH
Model W106D7
Material สเตนเลสเกรด 304
Warranty 99 ปี
CAD

ตะแกรงวางจาน แบบติดผนัง ขนาด 215x600x180มม.

SKU:HW106-W106D7

Your cart

No products in the cart.