ตะแกรงสเตนเลส

ตะแกรงวางจาน แบบติดผนังขนาด215x1000x180มม.

SKU HW106-W106D5
Brand VRH
Model W106D5
Material สเตนเลสเกรด 304
Warranty 99 ปี
CAD

ตะแกรงวางจาน แบบติดผนังขนาด215x1000x180มม.

SKU:HW106-W106D5

Your cart

No products in the cart.