ตะแกรงสเตนเลส

ที่ใส่ทิชชู่แกนตั้ง สำหรับทิชชู่ขนาดใหญ่

SKU HW104-W104G
Brand VRH
Model W104G
Material สเตนเลสเกรด 304
Warranty 99 ปี
CAD

ที่ใส่ทิชชูแกนตั้ง สำหรับทิชชู่ขนาดใหญ่

SKU:HW104-W104G

Your cart

No products in the cart.