PRODUCT & TECHNICALS

 • SAVE05-2000101

  ก๊อกอ่างล้างหน้า ชนิดประหยัดน้ำ ระดับ 5 รุ่น LEX
  (อัตราการใช้น้ำ 2 ลิตร/นาที)

 • SAVE04-2000P1

  ก๊อกอ่างล้างหน้า ชนิดประหยัดน้ำ ระดับ 4 รุ่น WIND
  (อัตราการใช้น้ำ 4 ลิตร/นาที)

 • SAVE04-2000B2

  ก๊อกอ่างล้างหน้า ชนิดประหยัดน้ำ ระดับ 4 รุ่น BAMBOLA
  (อัตราการใช้น้ำ 4 ลิตร/นาที)

 • SAVE04-2000B1

  ก๊อกอ่างล้างหน้า ชนิดประหยัดน้ำ ระดับ 4 รุ่น BAMBOLA
  (อัตราการใช้น้ำ 4 ลิตร/นาที)

 • SAVE04-2000H5

  ก๊อกอ่างล้างหน้า ชนิดประหยัดน้ำ ระดับ 4 รุ่น HYBRID
  (อัตราการใช้น้ำ 3 ลิตร/นาที)

 • SAVE04-200036

  ก๊อกอ่างล้างหน้า ชนิดประหยัดน้ำ ระดับ 4 รุ่น VILLA
  (อัตราการใช้น้ำ 3 ลิตร/นาที)

 • SAVE04-1000L3

  ก๊อกอ่างล้างหน้าทรงสูง ชนิดประหยัดน้ำ ระดับ 4 รุ่น Tempo
  (อัตราการใช้น้ำ 3 ลิตร/นาที)