การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าของ VRH ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือตำหนิที่เกิดจากการผลิต หรือเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานในลักษณะปกติ* ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้


ระยะเวลาในการรับประกัน
ประเภทสินค้า การรับประกันสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ก๊อกน้ำที่ใช้วาล์ว FlÜhs ตัวก๊อกสเตนเลส 316 30 ปี
FlÜhs วาล์ว (เฉพาะการรั่วซึม) 12 ปี หรือ เปิด-ปิด 1,000,000 ครั้ง
ฟิลเตอร์ และชิ้นส่วนประเภทพลาสติก 5 ปี
ยางกันรั่ว ยางน้ำดี และชิ้นส่วนประเภทยาง 5 ปี
สายน้ำดี 5 ปี
ก๊อกน้ำที่ใช้เซรามิควาล์ว ตัวก๊อกสเตนเลส 304 30 ปี
เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึม) 12 ปี หรือ เปิด-ปิด 500,000 ครั้ง
เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึม รุ่น BONNY) 7 ปี หรือ เปิด-ปิด 200,000 ครั้ง
ฟิลเตอร์ และชิ้นส่วนประเภทพลาสติก 5 ปี
ยางกันรั่ว ยางน้ำดี และชิ้นส่วนประเภทยาง 5 ปี
สายน้ำดี 5 ปี
ก๊อกกดปิดอัตโนมัติ ตัวก๊อกสเตนเลส 304 30 ปี
ตัวสปริงชุดหัวกด 5 ปี หรือ เปิด-ปิด 200,000 ครั้ง
ฟิลเตอร์ เสื้อวาล์ว และชิ้นส่วนประเภทพลาสติก 5 ปี หรือ เปิด-ปิด 200,000 ครั้ง
ยางกันรั่ว ยางน้ำดี และชิ้นส่วนประเภทยาง 5 ปี
ชุดฝักบัวก้านแข็งและฝักบัวสายอ่อน หัวฝักบัวและก้านฝักบัวสเตนเลส 304 30 ปี
ชิ้นส่วนประเภทพลาสติก 5 ปี
ยางกันรั่ว ยางน้ำดี และชิ้นส่วนประเภทยาง 5 ปี
สายฝักบัว 1.5 เมตร (สเตนเลส) 5 ปี
ชุดสายฉีดชำระสเตนเลส ตัวหัวฉีดชำระสเตนเลส 304 30 ปี
การรั่วซึม 10 ปี
สายอ่อน 1.2 เมตร (สเตนเลส) 5 ปี
สุขภัณฑ์ตกแต่งห้องน้ำสเตนเลส ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเตนเลสเกรด 304 99 ปี
ราวทรงตัว/ราวกันลื่น สเตนเลส ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเตนเลสเกรด 304 99 ปี
ตะแกรงสเตนเลส ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเตนเลสเกรด 304 99 ปี
ท่อน้ำทิ้ง ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเตนเลสเกรด 304 99 ปี
ตู้อาบน้ำ ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเตนเลสเกรด 304 99 ปี

หมายเหตุ:
* การใช้งานในลักษณะปกติ หมายถึง การใช้สินค้าในลักษณะปกติวิสัย ภายในสถานที่พักอาศัยส่วนบุคคล สภาพสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพกรด ด่าง อันปกติ
* อายุการรับประกันนี้ไม่รวมถึงการใช้งานสาธารณะ หรือภายนอกที่พักอาศัย