ประวัติบรัษัท

VRH คือ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า VRH (วี.อาร์.เอช.) และ HOY (ฮอย) ซึ่งมีโรงงานผลิตภัณฑ์ของตนเองภายใต้ชื่อ บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด และมีการจัดจำหน่าย กระจายสินค้าไปยังช่องทางต่างๆ ในนามบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จำกัด

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515 ด้วยการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมสินค้าสเตนเลส ประเภทข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์ฟิตติ้ง มือจับบานประตู และเริ่มก้าวเข้าสู่การผลิตสินค้าประเภทตะแกรงสเตนเลส เมื่อปี 2541 และประเภทก๊อกน้ำสเตนเลส และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำสเตนเลส เมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่มีกำลังผลิตสินค้าประเภทก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ห้องครัว จากวัตถุดิบสเตนเลสมากที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตลำดับที่ 5 ของโลกเนื่องจากสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสเตนเลสนี้ มีกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน และต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้มีจำนวนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้น้อย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีม R & D ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อทำการวิจัย พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง อีกทั้งประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านสเตนเลสมายาวนานกว่า 40 ปี สร้างความมั่นใจและการยอมรับจากลูกค้าที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

ในด้านของเครื่องจักร บริษัทฯ มีการพัฒนา จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนเพิ่มเติมตลอดเวลา ตลอดทั้งการบำรุง ดูแลรักษา เพื่อรองรับการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลของการผลิตที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ในด้านบุคลากร บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กรที่ก่อให้เกิดการพัฒนา บริษัทฯ จึงได้จัดวางระบบการฝึกอบรม เสริมทักษะความรู้ให้เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ ในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ รู้ความชำนาญ

ธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันสามารถแบ่งสินค้าออกได้เป็น 6 กลุ่มสินค้าหลัก คือ

1.สินค้ากลุ่มก๊อกน้ำ ฝักบัว และสายฉีดชำระ ได้แก่ สินค้าประเภทก๊อกอ่างล้างหน้าก๊อกน้ำ สำหรับห้องครัว วาล์วสำหรับอุปกรณ์ ฝักบัว สายฉีดชำระ เป็นต้น

2.สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ฟิตติ้ง ในห้องน้ำ ได้แก่ ตะแกรงกันกลิ่น ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่างสายน้ำดี สตอปวาล์วเป็นต้น

3.สินค้ากลุ่มอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ ได้แก่ สินค้าประเภทราวแขวนผ้า ที่ใส่กระดาษทิชชู่ ชั้นวางของ เป็นต้น

4.สินค้ากลุ่มตะแกรงสเตนเลส ได้แก่ สินค้าประเภทชั้นวางของ ตะแกรงคว่ำจานแบบ ตั้งพื้น หรือ ติดผนัง เป็นต้น

5.สินค้ากลุ่มรวมจับกันลื่น / ราวพยุง สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ

6.สินค้ากลุ่มฉากกั้นห้องอาบน้ำ แบบกระจก