สเตนเลสคืออะไร ?
การดูแลรักษาสเตนเลส
การบริการหลังการขาย
การรับประกันสินค้า
ข้อควรระวังในการใช้งาน


โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ


Stainless Steel is an ideal material which gives you durability with a beautiful touch of style. Stainless Steel is indispensable in living todays glamorous lifestyle.VRH has become a leading international name in stainless steel products and has been recognized for its high standard and craftsmanship quality.


19-06-2014 VRH ร่วมงานมหกรรม เดอะมอลล์ ลดทะลุพิกัด
01-04-2014 VRH ส่งมอบส้วมสุขอนามัย ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
09/01/2014 VRH Clearance 2014
11-11-2013 VRH มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนช้าง จากงาน VRH Star Charity
15-11-2013  VRH ร่วมสนับสนุนกรมอนามัย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก


 
back   top
©สงวนลิขสิทธิ์ 2007   advance search